Gürcüce Öğreniyorum      Gürcüce Gürcistan halkının geleneksel konuştuğu bir dilolarak bilinmektedir. Gürcistan’da hem halk arasında hem de eğitim hayatında Gürcüce den yararlanılmaktadır. Zaman içerisinde Kartli diyalektinde gelişen Gürcüce Gürcü edebiyatında kullanılan dil olarak hüküm sürmeye başlamıştır. Önceki zamanlarda halk Gürcistan’da Gürcücenin yanı sıra Megrelce, Svanca ve Lazca konuşmaktaydı; ama zaman içerisinde Gürcüce Megrelce ve Lazca’dan ayrılmıştır. Zengin bir edebiyat geleneği bulunan bu dilin en eski edebi metni Kraliçe’nin Azize Şuşanik’ in Çilesi olarak bilinmektedir. Gürcülerin ulusal destanı da Kaplan Postlu Kahraman’dır. Gürcüce gelişim evresinde farklı yazı sistemleriyle yazılmıştır. Tarih boyunca Gürcüce dilinde üç alfabe çeşidi kullanılmıştır. Bu alfabeler büyük harfler, küçük harfler ve Mhedruli alfabesidir. Sadece dini metinlerde kullanılan alfabe ise hutsuri yazı biçimi ile yazılan alfabedir. Gürcüce de bugün de kullanılan yazı sistemi 33 harften oluşan Mhedruli alfabesidir.


       Gürcü kültürünün biçimlenmesinde önemli bir rolü olan Gürcüce halk tarihinin geçirdiği evrimleri aşamaları ile yansıtmaktadır. Gürcü dili İber- Kafkas dil ailesine bağlı son derece özgün (ses, biçim, sözdizimi açısından) bir dildir. Bazı filozofların incelemelerine göre Gürcüce birçok Avrupa ve Ural- Altay diline benzerlik göstermektedir. Kimileri ise eski Asya ve Mezopotamya uygarlıklarının dillerine yakınlık göstermektedir. Gürcüce diline has Gürcü kültür merkezlerinde birçok eser bulunmaktadır. Yaşanılan dönemde kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak bakımından 10. ve 12. yüzyıllarda Gürcüce de meydana gelmiş değişimler insanlara faydalı olmuştur. Sulhan- Saba Orbeliani Gürcüce diline bu yüzyıllarda oldukça faydalı olmuş bir dilbilimcisidir. Bu dilbilimcisinin hazırlamış olduğu sözlükler Gürcüce’nin gelişmesi açısından önem taşımaktadır. Toplumda meydana gelen değişimler gereği farklı sözcükler eklenerek sözlüklerde değişiklikler meydana gelmiştir.
      Gürcistan’da okumak isteyen pek çok kişi bulunmaktadır; fakat Gürcistan’da eğitim görebilmek için Gürcistan’ın ana dili olan Gürcücenin öğrenilmesi gerekmektedir. Gürcistan’da üniversite okumak isteyen kişilerin gürcüce öğrenmesi amacı ile üniversitelerde gürcüce eğitim verilmektedir. Üniversitelerde verilecek olan hazırlık eğitiminin yanı sıra Euro Star eğitim merkezi aracılığı ile de Gürcüce eğitimi alabilir ve Gürcüce öğrenmeye başlayabilirsiniz. Euro Star eğitim merkezi’nde alacak olduğunuz eğitimin size üniversite hayatınızda büyük fayda sağlayacağını düşünerek Gürcistan’da okumaya kesin kararlı iseniz bu eğitim merkezimizden yararlanmanız önerilmektedir.